Pakume Teile lahendusi, mis võimaldavad saada muusikast vahetuid emotsioone

Kas termin “High Fidelity” on Teile tuttav? Selles on kokku võetud meie eesmärk – taasesitada muusikat helikandjalt sellisel viisil, et muusikasse pandud emotsioonid ja energia jõuaksid vahetult kuulajani, pakkudes elamust, mis ei jääks alla elusale esitusele. “SEE” on hea salvestusega helikandjal tegelikult olemas. Iga plaat on muusikaline sündmus. Meie tee on maksimalism, kompromissideta helikvaliteet, elus heli.
meist

Maksimalism, kompromissideta helikvaliteet ja elus heli.

Milleks rahulduda keskpärasega, kui on võimalik saavutada täiuslikkust? Elu on liiga lühike, et kuulata muusikat keskpärasel või koguni halval helikvaliteedi tasemel. Kas te kujutate ette, et sööte iga päev kiirtoitu? Ilmselt mitte, kuid kahjuks on tänapäeval massidele pakutavad muusika taasesitamise vahendid suures osas võrreldavad kiirtoiduga: kiiresti söönuks ilma elamuseta. Muusikas peituvad emotsioonid on võrreldamatult võimsad, milleks siis neist loobuda? Kvantiteedi ja mugavuse kasuks? Pideva rahulolematuse tõendiks on järelturul müüdav kohutavalt suur helitehnika kogus. Anname Teile nõu ja leiame Teie maitsele ning eluruumile kõige paremini sobiva süsteemilahenduse, kõige paremini kokku mängiva koosluse iga detailini, sest iga komponent helisüsteemis mõjutab lõpptulemust – heli, mida kuulete. 

Iga plaat on muusikaline sündmus.

Neutraalselt ja loomulikult kõlava helisüsteemi kokkupanek on protsess, mis nõuab erineva tehnika kokkusobitamist, omavahelise sünergia leidmist ja sobivate ühenduskaablite valimist. See töö on meie poolt teie jaoks suures osas ära tehtud. Kas kaablitel on erinev kõla? Kahtlemata on. Tehnikaga kokkumängiv kaablikomplekt on samuti helisüsteemi orgaaniline osa nagu võimendi või kõlarid. Meil on võimalik proovikuulamistega kindlaks teha erinevate kaablite kõlaerinevusi ja korraldada sama Teie kodus, et viia Teie helisüsteem uuele tasemele. Tavaliselt on olemasoleva helisüsteemi potentsiaal kõrgem, kui Te arvate ja kuuulete, kuid nõrgaks lüliks võivad olla just ühenduskaablid.

20+ aastat kogemust

Meie teame, mis on hea ja mis mitte. Aitame teil teha parima valiku

Puhtaim heli

Meie eesmärk on taasesitada muusikat helikandjalt sellisel viisil, et muusikasse pandud emotsioonid ja energia jõuaksid vahetult kuulajani

Personaalne lähenemine

Kui teie ei tea, mida teil täpselt vaja on, saate tulla meie ekespertide juurde ja teha koos õige valiku

Kuulamisvõimalus

Tahaksid soetada uut helitehnikat aga ei julge põrsast kotis osta? Tule proovi meil koha peal

KOntakt

Võta ühendust

Erinõuete kehtivuse ajal järgime ohutusnõudeid ja kokkuleppel võime korraldada teile tervikliku süsteemi kuulamisseansi.
Mobicom Systems OÜ